5 trends op het gebied van business intelligence en analytics in 2021

Er zijn maar weinig velden waarin ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen als in BI en analytics. Dankzij innovaties in technologie zijn er steeds meer mogelijkheden voor data en gaat alles steeds sneller. Iedereen kan inmiddels gebruikmaken van de cloud. Dat leek vijf jaar geleden nog onhaalbaar. De meeste bedrijven vragen zich niet meer af of BI van belang is, maar hoe ze er het best mee aan de slag kunnen. Wat kunnen we verwachten in 2021?

Datavisualisatie

Deze trend kan letterlijk bepalen hoe 2021 eruit gaat zien. De gebruikerservaring van business intelligence-tools is steeds bepalender voor het succes van BI-oplossingen. Ons brein kan gevisualiseerde informatie makkelijker verwerken, dus goede visualisaties zijn een must voor effectieve tools. Naast datavisualisatie speelt ook data discovery een belangrijke rol: hoelang duurt het om relevante inzichten te achterhalen? Hoe veelzijdig is de informatie die de oplossing biedt? Datavisualisatie en discovery zijn volop in ontwikkeling en we verwachten daar nog veel over te horen dit jaar.

Machinevertaling

Big data en analytics hebben de kwaliteit van machinevertaling voor eenvoudige teksten flink verbeterd. Uit sommige onderzoeken met deep learning bleek al dat mensen moeite hadden om machinevertalingen te onderscheiden van door mensen vertaalde teksten. Het overbrengen van dezelfde boodschap lukt steeds beter met machinevertaling, maar voor een vloeiende tekst is vertaling door de professionals van een vertaalbureau nog altijd de beste oplossing. Ongetwijfeld worden machine learning en tekstbegrip verder verbeterd in 2021.

Predictive analytics

Predictive analytics is momenteel een populair onderwerp in BI. Het is gebaseerd op data mining, waarbij informatie uit big data wordt gehaald om daarmee voorspellingen te doen. Deze technologie kan meer inzicht geven in risico’s en kansen voor een bedrijf, maar ook in klanten, producten en partners. De toegevoegde waarde van predictive analytics neemt snel toe wanneer ontwikkelingen ervoor zorgen dat de risico’s en foutmarges kleiner worden. Predictive analytics wordt nu nog vooral gebruikt door grote ondernemingen, maar het zal uiteindelijk voor iedereen beschikbaar zijn. In 2021 worden er naar verwachting al stappen gezet op het gebied van self-service predictive analytics en het daaraan gerelateerde prescriptive analytics.

Prescriptive analytics

Prescriptive analytics is een vorm van data analytics waarbij wordt gekeken naar welke beslissingen je moet nemen om in de toekomst een bepaald doel te bereiken. Deze technologie is gebaseerd op een combinatie van machine learning, simulaties, recommendation engines en complex event processing. Met prescriptive analytics kunnen we processen optimaliseren en bepalen wat in de toekomst mogelijk verwachtingen en wensen zijn. Eigenlijk net zoiets als het voorspellen van BI-trends voor 2021.

Artificial intelligence

Alle bovenstaande trends zijn gebaseerd op artificial intelligence en machine learning. Deze technologieën helpen ons op een heel andere manier naar data te kijken en enorme hoeveelheden informatie met één model te verwerken. Bedrijven hoeven hun beslissingen nu niet meer enkel te baseren op historische gegevens, maar kunnen in plaats daarvan voorspellingen doen op basis van die gegevens om hun beleid en workflows te verbeteren. Bovendien kunnen steeds meer van zulke voorspellingen en analyses automatisch worden gegenereerd, zonder dat daar een ervaren data scientist aan te pas komt. We verwachten dat in 2021 meer van deze inzichten eenvoudig toegankelijk worden voor eindgebruikers, via tools die geen uitgebreide IT-kennis vereisen. Door ontwikkelingen op het gebied van AI kunnen we binnenkort misschien zelfs in gewone taal met deze tools communiceren in plaats van via een software-interface of dashboard waarmee je moet leren omgaan.

Gerelateerde whitepapers

Gerelateerde blogartikelen